top2floor logo
boet-logo

BOET je proizvođač slavina od 1928. godine, iako njegovo podrijetlo seže u 1850. godinu osnivanjem preteče Casa Teis. Feliu Boet započeo je razvoj modela slavina koji su se isticali svojom tehničkom jednostavnošću i izdržljivošću, kao rezultat duge tradicije, truda i osobnog doprinosa u proizvodnji svakog komada. Njihova sadašnjost kao proizvođača slavina usmjerena je na razvoj novih ekoloških i održivih slavina. Ušteda vode i potrošnja energije dva su faktora koji obilježavaju njihov evolucijski put zajedno s ponudom tehničkih rješenja koja se prilagođavaju tim potrebama.

Serija Luca

Serija Link